Świadczymy także następujące usługi niestandardowe:

  • prowadzenie księgowości projektów dofinansowywanych ze środków UE lub innych instytucji np. WUP
  • przygotowanie dowolnych, uzgodnionych z klientem, raportów i zestawień - okresowe i jednorazowe
  • przygotowanie analiz finansowych
  • opracowywanie polityki rachunkowości wraz z planem kont (zakładowy plan kont)
  • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej