f2013 Pełna księgowość rachunkowa | MJBIURO Magdalena Jeske

Prowadzenie księgowości

Nasze biuro rachunkowe prowadzi pełną księgowość (księgi handlowe/rachunkowe):

 • prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów / kosztów
 • sporządzanie deklaracji dotyczących podatku od towarów i usług (VAT)
 • sporządzanie informacji podsumowujących (VAT-UE) oraz zgłoszeń INTRASTAT
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych (księga główna i księgi pomocnicze)
 • prowadzenie rozliczeń operacji w walutach obcych, w tym WDT, WNT, import i eksport
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego (PIT) właścicieli / wspólników
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego (CIT) spółek
 • rozliczenia i deklaracje ZUS właścicieli
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z naliczaniem odpisów amortyzacyjnych (dla celów bilansowych i podatkowych)
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • bieżące udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych w kontekście sytuacji finansowej firmy oraz obowiązujących przepisów prawa
 • rozliczenia roczne i sporządzenie zeznań podatkowych (m.in. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38)
 • pośrednictwo i współpraca z urzędami skarbowymi, ZUS itd.
 • kontrola należności i zobowiązań
 • bieżący monitoring sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • sporządzanie pełnych i skróconych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie dodatkowych raportów i sprawozdań na potrzeby innych instytucji
 • sporządzanie dodatkowych raportów i sprawozdań na potrzeby zarządu / właścicieli / rady nadzorczej
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS
 • współpraca z biegłym rewidentem podczas badania sprawozdania finansowego
 • wsparcie merytoryczne w przypadku kontroli podatkowych i skarbowych;
 • inne usługi na życzenie klienta