Dowiedz się więcej o Biurze Rachunkowym
Magdaleny Jeske

Magdalena Jeske Biegły Rewident PoznańNasz zespół składa się z kilku osób z wieloletnim doświadczeniem w branży księgowo - finansowej. Lubimy naszą pracę, angażujemy się w nią, staramy się zawsze znaleźć dla klienta czas i pomóc w każdym przypadku.

Kilka słów o właścicielce, Magdalenie Jeske:

Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W czasie studiów pracowałam jako księgowa w dużym biurze rachunkowym w Poznaniu.

Po studiach przez blisko 8 lat związana byłam z jedną z wiodących w kraju firm audytorskich, gdzie zdobyłam bogate doświadczenie zawodowe, przechodząc kolejne szczeble kariery - od asystenta do menedżera.

Uczestniczyłam w badaniach sprawozdań finansowych wielu przedsiębiorstw - od niewielkich firm po duże spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadziłam też inne projekty z zakresu rachunkowości, np. przygotowywanie polityk rachunkowości z planami kont, wdrożeń rachunków kosztów i inne.

W 2009 roku założyłam własną firmę. Jej działalność skoncentrowana jest na obsłudze księgowej i kadrowej. Firma od początku zdobyła dużą grupę klientów, wśród których są zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki z o.o., spółki akcyjne, a także fundacje i stowarzyszenia. Reprezentują one szerokie spektrum branż, od działalności handlowej, poprzez usługową, aż po firmy produkcyjne, a także podmioty z sektora finansów.

Smiley faceW 2014 roku do zespołu naszego Biura dołączyła Joanna Synowiec.

Ukończyłam kierunek Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i już w trakcie studiów zdobywaną wiedzę łączyłam z praktyką w biurze rachunkowym. Chcąc dalej się rozwijać rozpoczęłam pracę w firmie audytorskiej, w której poznałyśmy się z Magdą.

W swojej pracy uczestniczyłam, a następnie również kierowałam badaniami jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych według polskich oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Wyniki prac audytorskich raportowałam zarówno w języku polskim jak i angielskim. Różnorodność branż, w których działały badane przeze mnie firmy pozwoliła mi zgromadzić znaczną wiedzę w zakresie rachunkowości, którą nadal z powodzeniem wykorzystuję podczas prowadzenia ksiąg rachunkowych i audytów finansowych.

Tytuł Biegłego Rewidenta uzyskałam w roku 2009. Byłam członkiem Rady Nadzorczej spółki notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Biuro rachunkowe jest objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.