Usługi Biegłego Rewidenta

Biuro rachunkowe świadczy kompleksowe usługi w zakresie:

  • badanie (audyt) sprawozdań finansowych
  • badanie planów przekształcenia
  • przegląd sprawozdań finansowych
  • przegląd ksiąg rachunkowych
  • uzgodnione procedury audytorskie
  • opracowywanie polityki rachunkowości wraz z planem kont
  • opinie (porady) z zakresu rachunkowości

UPRAWNIENIA BIEGŁEGO REWIDENTA MAGDALENY JESKE: