Obsługa kadrowa i płacowa

Obsługa płacowo - kadrowa

 • umowy o pracę - naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac - wszystkie elementy wynagrodzenia (zasadnicze stałe, zmienne, dodatki, potracenia, urlopy, chorobowe, nadgodziny itd);
 • umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło) - przygotowywanie umów i rachunków do nich, naliczanie wynagrodzeń;
 • inne formy - kontrakty menedżerskie, wynagrodzenia rad nadzorczych itd.;
 • obsługa płacowa ekspatów
 • rozliczenia z ZUS, w szczególności naliczanie składek i sporządzanie deklaracji;
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS płatników i ubezpieczonych (pracowników i właścicieli);
 • przygotowanie raportów dla ubezpieczonych (RMUA);
 • miesięczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT);
 • sporządzenie rozliczeń rocznych i deklaracji (m.in. PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-40, IFT-1);
 • sporządzanie deklaracji PFRON;
 • dokonywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników;
 • dokonywanie przelewów składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy;
 • prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • bieżąca obsługa zatrudnionych, mi.in. zaświadczenia o zatrudnieniu, wynagrodzeniu, wnioski do ZUS;
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników;
 • prowadzenie kart urlopowych;
 • pilnowanie terminów badań okresowych i szkoleń BHP pracowników;
 • inne usługi na życzenie klienta.