Księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów

 • prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów / kosztów;
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • sporządzanie deklaracji dotyczących podatku od towarów i usług (VAT);
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego (PIT) właścicieli;
 • rozliczenia i deklaracje ZUS właścicieli;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz z naliczaniem odpisów amortyzacyjnych;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego;
 • rozliczenia roczne i sporządzanie zeznań podatkowych (m.in. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38);
 • inne usługi na życzenie klienta.

Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany)

 • miesięczne naliczanie podatku (PPE);
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT);
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego (PIT) właścicieli;
 • rozliczenia i deklaracje ZUS właścicieli;
 • rozliczenia roczne i sporządzanie zeznań podatkowych
 • inne usługi na życzenie klienta